วันเสาร์ที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2561

งานสาธารณประโยชน์ทำเท่าที่มี และไม่มีการเรี่ยไรทั้งสิ้น(ปกิณกะธรรม ๗ เม.ย. ๖๑)

๗ เม.ย. ๖๑-ปกิณกะธรรมงานสาธารณประโยชน์ทำเท่าที่มี และไม่มีการเรี่ยไรทั้งสิ้น
610407_02_ปกิณกะธรรมงานสาธารณประโยชน์ทำเท่าที่มีและไม่มีการเรี่ยไรทั้งสิ้น.mp3