วันศุกร์ที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2561

กตัญญูต่อพระรัตนตรัยด้วยการรักษาความดีในพระพุทธศาสนา(เทศน์ ๖ เม.ย. ๖๑)

๖ เม.ย. ๖๑-เทศน์กตัญญูต่อพระรัตนตรัยด้วยการรักษาความดีในพระพุทธศาสนา
610406_05_เทศน์กตัญญูต่อพระรัตนตรัยด้วยการรักษาความดีในพระพุทธศาสนา.mp3