วันพฤหัสบดีที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2561

มีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งด้วยกำลังใจในศีลกรรมบถ(ปกิณกะธรรม ๑๒ เม.ย. ๖๑)

๑๒ เม.ย. ๖๑-ปกิณกะธรรมมีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งด้วยกำลังใจในศีลกรรมบถ
610412_01_ปกิณกะธรรมมีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งด้วยกำลังใจในศีลกรรมบถ.mp3