วันเสาร์ที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2561

การใช้กำลังใจในการปฏิบัติเพื่อการไม่กลับมาเกิด(ปกิณกะธรรม ๒๘ เม.ย. ๖๑)

๒๘ เม.ย. ๖๑-ปกิณกะธรรมการใช้กำลังใจในการปฏิบัติเพื่อการไม่กลับมาเกิด
610428_07_ปกิณกะธรรมการใช้กำลังใจในการปฏิบัติเพื่อการไม่กลับมาเกิด.mp3