วันอาทิตย์ที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2561

การยอมรับความจริงเพื่อจิตสงบ และหลีกหนีไม่ทำชั่วอีก(เทศน์ ๒๙ เม.ย. ๖๑)

๒๙ เม.ย. ๖๑-เทศน์การยอมรับความจริงเพื่อจิตสงบ และหลีกหนีไม่ทำชั่วอีก
610429_04_เทศน์การยอมรับความจริงเพื่อจิตสงบและหลีกหนีไม่ทำชั่วอีก.mp3