วันอาทิตย์ที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2561

งานที่ทำร่วมกันทำให้ถึงพระพุทธเจ้าได้ง่าย(ปกิณกะธรรม ๒๒ เม.ย. ๖๑)

๒๒ เม.ย. ๖๑-ปกิณกะธรรมงานที่ทำร่วมกันทำให้ถึงพระพุทธเจ้าได้ง่าย
610422_04_ปกิณกะธรรมงานที่ทำร่วมกันทำให้ถึงพระพุทธเจ้าได้ง่าย.mp3