วันเสาร์ที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2561

ผู้มีศรัทธาต่อพระรัตนตรัยมั่นคงย่อมไม่เสื่อมจากความดี(ปกิณกะธรรม ๒๘ เม.ย. ๖๑)

๒๘ เม.ย. ๖๑-ปกิณกะธรรมผู้มีศรัทธาต่อพระรัตนตรัยมั่นคงย่อมไม่เสื่อมจากความดี
610428_01_ปกิณกะธรรมผู้มีศรัทธาต่อพระรัตนตรัยมั่นคงย่อมไม่เสื่อมจากความดี.mp3