วันศุกร์ที่ 13 เมษายน พ.ศ. 2561

บุคคลที่มีความศรัทธา และปฏิบัติตามพระพุทธเจ้าจะหลุดพ้น(นิทาน ๑๓ เม.ย. ๖๑)

๑๓ เม.ย. ๖๑-นิทานบุคคลที่มีความศรัทธา และปฏิบัติตามพระพุทธเจ้าจะหลุดพ้น
610413_10_นิทานบุคคลที่มีความศรัทธาและปฏิบัติตามพระพุทธเจ้าจะหลุดพ้น.mp3