วันศุกร์ที่ 13 เมษายน พ.ศ. 2561

ความเมตตาของพระ ต่องานสาธารณประโยชน์และสถานที่ปฏิบัติ(ปกิณกะธรรม ๑๓ เม.ย. ๖๑)

๑๓ เม.ย. ๖๑-ปกิณกะธรรมความเมตตาของพระ ต่องานสาธารณประโยชน์และสถานที่ปฏิบัติ
610413_06_ปกิณกะธรรมความเมตตาของพระต่องานสาธารณประโยชน์และสถานที่ปฏิบัติ.mp3