วันเสาร์ที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2561

การรู้คุณและทำความดีต่อบิดามารดา(ปกิณกะธรรม ๗ เม.ย. ๖๑)

๗ เม.ย. ๖๑-ปกิณกะธรรมการรู้คุณและทำความดีต่อบิดามารดา
610407_01_ปกิณกะธรรมการรู้คุณและทำความดีต่อบิดามารดา.mp3