วันศุกร์ที่ 13 เมษายน พ.ศ. 2561

การสะเดาะห์เคราะห์ด้วยการสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร(ปกิณกะธรรม ๑๓ เม.ย. ๖๑)

๑๓ เม.ย. ๖๑-ปกิณกะธรรมการสะเดาะห์เคราะห์ด้วยการสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร
610413_04_ปกิณกะธรรมการสะเดาะห์เคราะห์ด้วยการสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร.mp3