วันเสาร์ที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2561

มีชีวิตอยู่เพื่อทำความดีในพระศาสนา(ปกิณกะธรรม ๒๘ เม.ย. ๖๑)

๒๘ เม.ย. ๖๑-ปกิณกะธรรมมีชีวิตอยู่เพื่อทำความดีในพระศาสนา
610428_04_ปกิณกะธรรมมีชีวิตอยู่เพื่อทำความดีในพระศาสนา.mp3