วันพฤหัสบดีที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2561

อย่ายึดสิ่งที่ผ่านมาแล้ว และคนทุศีลหาความสุขมิได้เลย(ปกิณกะธรรม ๕ เม.ย. ๖๑)

๕ เม.ย. ๖๑-ปกิณกะธรรมอย่ายึดสิ่งที่ผ่านมาแล้ว และคนทุศีลหาความสุขมิได้เลย
610405_01_ปกิณกะธรรมอย่ายึดสิ่งที่ผ่านมาแล้วและคนทุศีลหาความสุขมิได้เลย.mp3