วันเสาร์ที่ 14 เมษายน พ.ศ. 2561

ทรงอารมณ์เบื่อหน่ายในร่างกายจึงจะพ้นจากวัฏสงสาร(ปกิณกะธรรม ๑๔ เม.ย. ๖๑)

๑๔ เม.ย. ๖๑-ปกิณกะธรรมทรงอารมณ์เบื่อหน่ายในร่างกายจึงจะพ้นจากวัฏสงสาร
610414_01_ปกิณกะธรรมทรงอารมณ์เบื่อหน่ายในร่างกายจึงจะพ้นจากวัฏสงสาร.mp3