วันเสาร์ที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2561

การปฏิบัติต้องมีเครื่องพิสูจน์ใจในความมั่นคงต่อศีลและพระรัตนตรัย(ปกิณกะธรรม ๒๑ เม.ย. ๖๑)

๒๑ เม.ย. ๖๑-ปกิณกะธรรมการปฏิบัติต้องมีเครื่องพิสูจน์ใจในความมั่นคงต่อศีลและพระรัตนตรัย
610421_08_ปกิณกะธรรมการปฏิบัติต้องมีเครื่องพิสูจน์ใจในความมั่นคงต่อศีลและพระรัตนตรัย.mp3