วันอาทิตย์ที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2561

บุญจากจาคะสูงสุดคือการตั้งจิตไม่มีร่างกายอีก(เทศน์ ๑ เม.ย. ๖๑)

๑ เม.ย. ๖๑-เทศน์บุญจากจาคะสูงสุดคือการตั้งจิตไม่มีร่างกายอีก
610401_02_เทศน์บุญจากจาคะสูงสุดคือการตั้งจิตไม่มีร่างกายอีก.mp3