วันเสาร์ที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2561

ถวายทานด้วยกำลังใจให้เป็นสาธารณประโยชน์(ปกิณกะธรรม ๒๑ เม.ย. ๖๑)

๒๑ เม.ย. ๖๑-ปกิณกะธรรมถวายทานด้วยกำลังใจให้เป็นสาธารณประโยชน์
610421_01_ปกิณกะธรรมถวายทานด้วยกำลังใจให้เป็นสาธารณประโยชน์.mp3