วันเสาร์ที่ 14 เมษายน พ.ศ. 2561

พุทธานุภาพพระพุทธรูป(ปกิณกะธรรม ๑๔ เม.ย. ๖๑)

๑๔ เม.ย. ๖๑-ปกิณกะธรรมพุทธานุภาพพระพุทธรูป
610414_03_ปกิณกะธรรมพุทธานุภาพพระพุทธรูป.mp3