วันอาทิตย์ที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2561

โอวาทแด่พระภิกษุผู้บวชใหม่(ปกิณกะธรรม ๘ เม.ย. ๖๑)

๘ เม.ย. ๖๑-ปกิณกะธรรมโอวาทแด่พระภิกษุผู้บวชใหม่
610408_06_ปกิณกะธรรมโอวาทแด่พระภิกษุผู้บวชใหม่.mp3