วันอาทิตย์ที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2561

ช่วงปลายพระพุทธศาสนาคนมีความศรัทธาน้อยลงต่อสมณเพศ(นิทาน ๑ เม.ย. ๖๑)

๑ เม.ย. ๖๑-นิทานช่วงปลายพระพุทธศาสนาคนมีความศรัทธาน้อยลงต่อสมณเพศ
610401_06_นิทานช่วงปลายพระพุทธศาสนาคนมีความศรัทธาน้อยลงต่อสมณเพศ.mp3