วันเสาร์ที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2561

การปฏิบัติสมาธิเพื่อละสังโยชน์(ปกิณกะธรรม ๒๘ เม.ย. ๖๑)

๒๘ เม.ย. ๖๑-ปกิณกะธรรมการปฏิบัติสมาธิเพื่อละสังโยชน์
610428_05_ปกิณกะธรรมการปฏิบัติสมาธิเพื่อละสังโยชน์.mp3