วันอาทิตย์ที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2561

เพียรทำใจให้พร้อมเพื่อหลุดพ้น(ปกิณกะธรรม ๑ เม.ย. ๖๑)

๑ เม.ย. ๖๑-ปกิณกะธรรมเพียรทำใจให้พร้อมเพื่อหลุดพ้น
610401_07_ปกิณกะธรรมเพียรทำใจให้พร้อมเพื่อหลุดพ้น.mp3