วันอาทิตย์ที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2561

หนทางปฏิบัติเพื่อไปพระนิพพาน(ปกิณกะธรรม ๘ เม.ย. ๖๑)

๘ เม.ย. ๖๑-ปกิณกะธรรมหนทางปฏิบัติเพื่อไปพระนิพพาน
610408_03_ปกิณกะธรรมหนทางปฏิบัติเพื่อไปพระนิพพาน.mp3