วันอาทิตย์ที่ 15 เมษายน พ.ศ. 2561

การยอมรับความจริงและสงบได้ด้วยการรักษาศีล(เทศน์ ๑๕ เม.ย. ๖๑)

๑๕ เม.ย. ๖๑-เทศน์การยอมรับความจริงและสงบได้ด้วยการรักษาศีล
610415_03_เทศน์การยอมรับความจริงและสงบได้ด้วยการรักษาศีล.mp3