วันเสาร์ที่ 14 เมษายน พ.ศ. 2561

การไม่มีร่างกายเป็นบรมสุขอย่างยิ่ง(ปกิณกะธรรม ๑๔ เม.ย. ๖๑)

๑๔ เม.ย. ๖๑-ปกิณกะธรรมการไม่มีร่างกายเป็นบรมสุขอย่างยิ่ง
610414_05_ปกิณกะธรรมการไม่มีร่างกายเป็นบรมสุขอย่างยิ่ง.mp3