วันศุกร์ที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2561

อธิษฐานจิตในการหล่อพระแม่ธรณี(ปกิณกะธรรม ๖ เม.ย. ๖๑)

๖ เม.ย. ๖๑-ปกิณกะธรรมอธิษฐานจิตในการหล่อพระแม่ธรณี
610406_04_ปกิณกะธรรมอธิษฐานจิตในการหล่อพระแม่ธรณี.mp3