วันศุกร์ที่ 13 เมษายน พ.ศ. 2561

บุคคลใดเข้าถึงธรรมได้ถือว่าเป็นคนที่มีบุญมาก(เทศน์ ๑๓ เม.ย. ๖๑)

๑๓ เม.ย. ๖๑-เทศน์บุคคลใดเข้าถึงธรรมได้ถือว่าเป็นคนที่มีบุญมาก
610413_05_เทศน์บุคคลใดเข้าถึงธรรมได้ถือว่าเป็นคนที่มีบุญมาก.mp3