วันเสาร์ที่ 14 เมษายน พ.ศ. 2561

พึงไม่ประมาททรงความเมตตาอยู่เสมอ(เทศน์ ๑๔ เม.ย. ๖๑)

๑๔ เม.ย. ๖๑-เทศน์พึงไม่ประมาททรงความเมตตาอยู่เสมอ
610414_02_เทศน์พึงไม่ประมาททรงความเมตตาอยู่เสมอ.mp3