วันอาทิตย์ที่ 15 เมษายน พ.ศ. 2561

ผลของพระคาถาให้สำเร็จด้วยการถวายการรักษาศีล และความดีที่ทำมา(ปกิณกะธรรม ๑๕ เม.ย. ๖๑)

๑๕ เม.ย. ๖๑-ปกิณกะธรรมผลของพระคาถาให้สำเร็จด้วยการถวายการรักษาศีล และความดีที่ทำมา
610415_05_ปกิณกะธรรมผลของพระคาถาให้สำเร็จด้วยการถวายการรักษาศีลและความดีที่ทำมา.mp3