วันพฤหัสบดีที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2561

เจริญพระพุทธมนต์ธัมมจักกัปปวัตตนสูตรสรรญเสริญคุณพระรัตนตรัย(เทศน์ ๑๒ เม.ย. ๖๑)

๑๒ เม.ย. ๖๑-เทศน์เจริญพระพุทธมนต์ธัมมจักกัปปวัตตนสูตรสรรญเสริญคุณพระรัตนตรัย
610412_03_เทศน์เจริญพระพุทธมนต์ธัมมจักกัปปวัตตนสูตรสรรญเสริญคุณพระรัตนตรัย.mp3