วันพุธที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2561

การตัดสินใจแน่วแน่ที่ไม่เกิดมีร่างกายอีกแล้ว(ปกิณกะธรรม ๑๑ เม.ย. ๖๑)

๑๑ เม.ย. ๖๑-ปกิณกะธรรมการตัดสินใจแน่วแน่ที่ไม่เกิดมีร่างกายอีกแล้ว
610411_01_ปกิณกะธรรมการตัดสินใจแน่วแน่ที่ไม่เกิดมีร่างกายอีกแล้ว.mp3