วันอาทิตย์ที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2561

ทุกสิ่งทุกอย่างอยู่กับความไม่เที่ยง(เทศน์ ๒๒ เม.ย. ๖๑)

๒๒ เม.ย. ๖๑-เทศน์ทุกสิ่งทุกอย่างอยู่กับความไม่เที่ยง
610422_02_เทศน์ทุกสิ่งทุกอย่างอยู่กับความไม่เที่ยง.mp3