วันเสาร์ที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2561

อาราธนาพระรัตนตรัยสู่ใจเพื่อเจริญเมตตาเสมอ(เทศน์ ๒๘ เม.ย. ๖๑)

๒๘ เม.ย. ๖๑-เทศน์อาราธนาพระรัตนตรัยสู่ใจเพื่อเจริญเมตตาเสมอ
610428_03_เทศน์อาราธนาพระรัตนตรัยสู่ใจเพื่อเจริญเมตตาเสมอ.mp3