วันเสาร์ที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2561

ให้พรถวายสังฆทาน(ปกิณกะธรรม ๒๘ เม.ย. ๖๑)

๒๘ เม.ย. ๖๑-ปกิณกะธรรมให้พรถวายสังฆทาน
610428_06_ปกิณกะธรรมให้พรถวายสังฆทาน.mp3