วันศุกร์ที่ 13 เมษายน พ.ศ. 2561

การแผ่เมตตาอุทิศกุศล และอธิษฐานจิต(ปกิณกะธรรม ๑๓ เม.ย. ๖๑)

๑๓ เม.ย. ๖๑-ปกิณกะธรรมการแผ่เมตตาอุทิศกุศล และอธิษฐานจิต
610413_08_ปกิณกะธรรมการแผ่เมตตาอุทิศกุศลและอธิษฐานจิต.mp3