วันศุกร์ที่ 13 เมษายน พ.ศ. 2561

ถ้าใจเราดีเราจะมองคนอื่นว่าดี(ปกิณกะธรรม ๑๓ เม.ย. ๖๑)

๑๓ เม.ย. ๖๑-ปกิณกะธรรมถ้าใจเราดีเราจะมองคนอื่นว่าดี
610413_01_ปกิณกะธรรมถ้าใจเราดีเราจะมองคนอื่นว่าดี.mp3