วันเสาร์ที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2561

จิตตามหาจิตตัง(เทศน์ ๗ เม.ย. ๖๑)

๗ เม.ย. ๖๑-เทศน์จิตตามหาจิตตัง
610407_03_เทศน์จิตตามหาจิตตัง.mp3