วันเสาร์ที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2561

ส่วนสุดสองอย่าง(ปกิณกะธรรม ๗ เม.ย. ๖๑)

๗ เม.ย. ๖๑-ปกิณกะธรรมส่วนสุดสองอย่าง
610407_05_ปกิณกะธรรมส่วนสุดสองอย่าง.mp3