วันอาทิตย์ที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2561

รักษาศีลดีแล้วพุทธคาถาอะไรก็มีผล(ปกิณกะธรรม ๒๙ เม.ย. ๖๑)

๒๙ เม.ย. ๖๑-ปกิณกะธรรมรักษาศีลดีแล้วพุทธคาถาอะไรก็มีผล
610429_01_ปกิณกะธรรมรักษาศีลดีแล้วพุทธคาถาอะไรก็มีผล.mp3