วันเสาร์ที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2561

สมณะคือผู้เข้าถึงคุณพระรัตนตรัยและมีความอดทนข่มใจ(ปกิณกะธรรม ๒๑ เม.ย. ๖๑)

๒๑ เม.ย. ๖๑-ปกิณกะธรรมสมณะคือผู้เข้าถึงคุณพระรัตนตรัยและมีความอดทนข่มใจ
610421_05_ปกิณกะธรรมสมณะคือผู้เข้าถึงคุณพระรัตนตรัยและมีความอดทนข่มใจ.mp3