วันอาทิตย์ที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2561

ต้องเชื่อและจิตตั้งมั่นในบุญที่ทำและอธิษฐานเสมอ(ปกิณกะธรรม ๒๙ เม.ย. ๖๑)

๒๙ เม.ย. ๖๑-ปกิณกะธรรมต้องเชื่อและจิตตั้งมั่นในบุญที่ทำและอธิษฐานเสมอ
610429_06_ปกิณกะธรรมต้องเชื่อและจิตตั้งมั่นในบุญที่ทำและอธิษฐานเสมอ.mp3