วันอาทิตย์ที่ 15 เมษายน พ.ศ. 2561

งานสาธารณประโยชน์สำเร็จเพราะความศรัทธาต่อพระพุทธเจ้า(ปกิณกะธรรม ๑๕ เม.ย. ๖๑)

๑๕ เม.ย. ๖๑-ปกิณกะธรรมงานสาธารณประโยชน์สำเร็จเพราะความศรัทธาต่อพระพุทธเจ้า
610415_04_ปกิณกะธรรมงานสาธารณประโยชน์สำเร็จเพราะความศรัทธาต่อพระพุทธเจ้า.mp3