วันเสาร์ที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2561

ระวังใจไม่คิดชั่วแม้ยามทุกข์จากความพลัดพราก(เทศน์ ๒๑ เม.ย. ๖๑)

๒๑ เม.ย. ๖๑-เทศน์ระวังใจไม่คิดชั่วแม้ยามทุกข์จากความพลัดพราก
610421_02_เทศน์ระวังใจไม่คิดชั่วแม้ยามทุกข์จากความพลัดพราก.mp3