วันศุกร์ที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2561

ใคร่ครวญร่างกายเพื่อทำจิตให้สงบ(ปกิณกะธรรม ๖ เม.ย. ๖๑)

๖ เม.ย. ๖๑-ปกิณกะธรรมใคร่ครวญร่างกายเพื่อทำจิตให้สงบ
610406_07_ปกิณกะธรรมใคร่ครวญร่างกายเพื่อทำจิตให้สงบ.mp3