วันศุกร์ที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2561

อยู่กับอารมณ์เฉพาะหน้าด้วยการมีพุทธานุสสติเป็นอารมณ์(ปกิณกะธรรม ๒๐ เม.ย. ๖๑)

๒๐ เม.ย. ๖๑-ปกิณกะธรรมอยู่กับอารมณ์เฉพาะหน้าด้วยการมีพุทธานุสสติเป็นอารมณ์
610420_01_ปกิณกะธรรมอยู่กับอารมณ์เฉพาะหน้าด้วยการมีพุทธานุสสติเป็นอารมณ์.mp3