วันศุกร์ที่ 13 เมษายน พ.ศ. 2561

ความกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ(ปกิณกะธรรม ๑๓ เม.ย. ๖๑)

๑๓ เม.ย. ๖๑-ปกิณกะธรรมความกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ
610413_09_ปกิณกะธรรมความกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ.mp3