วันศุกร์ที่ 13 เมษายน พ.ศ. 2561

สวดมนต์ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร(ปกิณกะธรรม ๑๓ เม.ย. ๖๑)

๑๓ เม.ย. ๖๑-ปกิณกะธรรมสวดมนต์ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร
610413_03_ปกิณกะธรรมสวดมนต์ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร.mp3