วันพฤหัสบดีที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2561

การเจริญสมณธรรมต้องนอบน้อมใจเข้าหาครูบาอาจารย์(ปกิณกะธรรม ๑๒ เม.ย. ๖๑)

๑๒ เม.ย. ๖๑-ปกิณกะธรรมการเจริญสมณธรรมต้องนอบน้อมใจเข้าหาครูบาอาจารย์
610412_04_ปกิณกะธรรมการเจริญสมณธรรมต้องนอบน้อมใจเข้าหาครูบาอาจารย์.mp3