วันเสาร์ที่ 14 เมษายน พ.ศ. 2561

เร่งทำบุญความดีเมื่อมีโอกาส(ปกิณกะธรรม ๑๔ เม.ย. ๖๑)

๑๔ เม.ย. ๖๑-ปกิณกะธรรมเร่งทำบุญความดีเมื่อมีโอกาส
610414_04_ปกิณกะธรรมเร่งทำบุญความดีเมื่อมีโอกาส.mp3