วันอาทิตย์ที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2561

การวางอารมณ์ของคนบวช(ปกิณกะธรรม ๑ เม.ย. ๖๑)

๑ เม.ย. ๖๑-ปกิณกะธรรมการวางอารมณ์ของคนบวช
610401_01_ปกิณกะธรรมการวางอารมณ์ของคนบวช.mp3